Việt Nam bên bờ sụp đổ tài khoá quốc gia?

‘Nợ công tăng nhanh, Thủ tướng cảnh báo sụp đổ tài khóa quốc gia’, là tít tựa mang tính đồng loạt của nhiều bài báo, đang thu hút nhiều bình luận bên lề. Trước đó, vào trung tuần tháng 12-2016, tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nói về nợ công của Việt Nam đang mấp mé bờ vực thẳm, nhưng vẫn mức độ dùng từ hoa mỹ, rằng nợ công ngày càng là một thách thức chính sách vĩ mô Việt Nam. Giờ thì thách thức đã chuyển sang nguy cơ sụp đổ cả tài khóa quốc gia. Và để cứu vãn vỡ nợ quốc gia, ông Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu những thành viên trong nội các, mời các tổ chức quốc tế tham vấn mô hình quản lý tài sản công tốt nhất với Việt Nam. Nói một cách khác, dường như ông thủ tướng đang muốn đặt dấu chấm hết cho nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, mà đảng cầm quyền đã theo đuổi suốt gần tám mươi bảy năm qua.