16/10/2013 | 0

VIỆT NAM BẤT LỰC TRƯỚC NẠN BUÔN NGƯỜI

VIỆT NAM BẤT LỰC TRƯỚC NẠN BUÔN NGƯỜI

Tin Tây Ninh – Phúc trình Tổng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm thuộc Bộ Công An Cộng sản Việt Nam vừa được phổ biến đã thú nhận nạn buôn người tại Việt Nam tiếp tục tăng vọt không ngừng, đặc biệt trong thời gian tới. Phúc trình này được công bố tại cuộc hội thảo diễn ra sáng ngày hôm qua tại thị xã Tây Ninh, được chọn làm nơi tổ chức cuộc hội thảo về vấn đề này bởi đây là một trong những điểm nóng tràn lan nạn buôn người. Phúc trình của các diễn giả tham dự cuộc hội thảo cho biết đa số nạn nhân là phụ nữ, trong độ tuổi từ 16 đến 25, trình độ học vấn thấp và gia cảnh nghèo. Vì nghèo, các phụ nữ trẻ lại thiếu hiểu biết, muốn tìm kiếm cơ may đổi đời, đã sa bẫy của các tổ chức lừa đảo.

Kết cuộc, họ bị bán ra ngoại quốc làm gái mãi dâm, bị hành hạ và cưỡng bức lao động hoặc bán thân xác. Phúc trình của Tổng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm còn nói rằng nạn buôn người xảy ra tràn lan, nhiều nhất tại mười tỉnh của Việt Nam gồm Tây Ninh, Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Tiền Giang, Bình Phước và ngay cả tại Saigon. Trong vòng tám năm qua, phúc trình này cho biết công an Cộng sản Việt Nam khám phá 182 vụ, giải cứu 725 nạn nhân. Riêng trong năm 2012 và sáu tháng đầu năm 2013, công an phá vỡ 48 đường dây buôn người, giải cứu 263 nạn nhân. Tỉnh Tây Ninh dẫn đầu số vụ buôn người bị khám phá là 52 vụ, kế đến là Saigon với 45 vụ.