01/01/2015 | 0

Việt Nam báo động chảy máu chất xám

Việt Nam báo động chảy máu chất xám

Ông Quân nói một “Viện Công nghệ và khoa học Việt Nam và Nam Hàn” sắp được thành lập, với ý định xây dựng các cơ sở với đầy đủ máy móc, thiết bị tối tân để các nhà khoa học của Việt Nam có nơi làm việc, nghiên cứu. Ông hứa hẹn sẽ tạo ra một môi trường nghiên cứu có phẩm chất tương đồng với các quốc gia phát triển, để thu hút các nhà khoa học trẻ của Việt Nam được đào tạo từ ngoại quốc trở về quê hương để làm việc.

Ông Nguyễn Quân xác nhận tin ít nhất 70% du học sinh Việt Nam khắp thế giới đã quyết định ở lại quốc gia sở tại mà không chịu về nước. Một trong những thí dụ cho nguy cơ “Việt Nam đang bị chảy máu chất xám” là có đến 12 trong số 13 sinh viên học sinh giỏi của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” tìm cách ở lại ngoại quốc để làm việc. Trong khi đó, một thống kê khác cho thấy 70% du học sinh Việt Nam muốn ở lại nước ngoài làm việc.

Ông Quân nhìn nhận, đó là thực tế không thể phủ nhận. Bởi nếu có mời những nhà nghiên cứu về làm việc ở nơi không có trang thiết bị, thiếu những điều kiện làm việc tối thiểu nhất, không có đồng nghiệp cùng trình độ thì chắc chắn những tài năng của họ sẽ thui chột, lãng phí.

Nhà nước Cộng sản Việt Nam không đủ khả năng xây các phòng thí nghiệm được lắp đặt máy móc và thiết bị mới để các nhà khoa học tương lai của Việt Nam có nơi nghiên cứu, và thực hành kiến thức đã tích luỹ tại ngoại quốc. Vì vậy mà phần lớn các sinh viên được đưa đi đào tạo tại ngoại quốc đã không chịu quay về Việt Nam, để tiếp tục con đường nghiên cứu phục vụ đất nước.

Ông Nguyễn Quân kết luận, với cơ chế chính sách hiện thời, nguồn chất xám Việt Nam chảy ra nước ngoài ngày càng nhiều, có nguy cơ cạn kiệt trong một tương lai không xa.

CSVN vẫn không chịu nhìn nhận chính thể độc tài, phi dân chủ, không có các nhà trí thức được có ý kiến đối lập để cho đất nước tiến bộ mới là nguyên nhân chính khiến sinh viên du học không muốn trở về. CSVN không thực sự trọng dụng chất xám, mà chỉ sử dụng những ai phục tùng chế độ mà thôi. (Song Châu)