Đang tải...
04/11/2017 | 1

Việt Nam bãi bỏ hệ thống kiểm soát dân bằng ‘hộ khẩu’

Việt Nam bãi bỏ hệ thống kiểm soát dân bằng ‘hộ khẩu’

42 năm khi chiếm trọn nước Việt Nam, chế độ CSVN đến nay mới ngưng kiểm soát nơi ở và việc đi lại của người dân cả nước bằng hệ thống “hộ khẩu”.

Nhà cầm quyền CSVN vừa ra nghị quyết 112 đồng ý với phương án bãi bỏ kiểm soát dân chúng bằng “sổ hộ khẩu”, và thay thế bằng mã số định danh cá nhân.

Trên nguyên tắc, bộ công an CSVN vẫn theo dõi nơi cư trú của người dân qua hệ thống điện toán. Nhưng sẽ chấm dứt cảnh người dân nộp đơn xin thay đổi sổ hộ khẩu mỗi khi nhà có thêm người. Và cảnh người từ nơi khác đến tạm trú phải ra công an xã xin chứng nhận trong “sổ tạm trú”.

Cộng sản Bắc Việt đã kiểm soát dân chúng bằng hệ thống “hộ khẩu” từ thập niên 1950. Hệ thống này được nhà cầm quyền theo chủ nghĩa xã hội xem là phương tiện để lập kế hoạch phân phối thực phẩm và tiếp liệu trên toàn quốc.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, hệ thống “hộ khẩu” giúp nhà cầm quyền siết chặt việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu như điện nước, trường học, bệnh viện và đăng bộ xe. Vào thời hội nhập kinh tế toàn cầu, “hộ khẩu” tạo ra xã hội với hai tầng lớp dân chúng, khiến cho những người lao động nhập cư tại các thành phố lớn bị đối xử như công dân hạng hai.

Việc thay đổi “hộ khẩu” là vấn đề lớn và thuộc quyền sinh sát của chính quyền và công an tại các địa phương.

Nhà cầm quyền CSVN phải mất hơn 60 năm mới hủy bỏ một hệ thống bị người dân ta thán như hộ khẩu.

Huy Lam / SBTN

Loading...