24/02/2015 | 1

Việt kiều về nước đầu tư ngại phải đưa phong bì

Việt kiều về nước đầu tư ngại phải đưa phong bì

Việt kiều sẽ bổ sung tốt về mặt kinh nghiệm quản trị, công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, thủ tục hành chính còn rườm rà, cùng những khó khăn do chính quyền tham nhũng đang là những rào chắn trong việc huy động nguồn đầu tư này.

Ông Phạm Văn Thắng, một Việt kiều Đức từng có 12 năm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cho biết cách đây 12 năm khi trở về Việt Nam đầu tư, ông ấp ủ nhiều dự định phát triển các công trình về công nghệ. Trong đó có công nghệ tăng sự bền vững đất làm đường bằng sản phẩm của Đức, công nghệ làm sạch, công nghệ làm vật liệu không nung của Đức nhưng tất cả đều thất bại.

Ônh cho biết sự thất bại vì nhiều lý do. Cơ cấu tổ chức của toàn bộ cơ sở hạ tầng vẫn ì ạch, trì trệ, không đáp ứng được với những yêu cầu của những doanh nhân Việt kiều.

Ông Thắng so sánh điều này giống như chuyện đường tàu chỉ có 0,9m với con tàu 1,4m rất khó trong làm việc. Đảng Nhà nước thì mong muốn, tạo điều kiện nhưng cơ chế tổ chức của cả nền tảng hoạt động điều hành theo cách hiện nay đã tồn tại từ lâu, rất khó để thay đổi. mà không thay đổi thì không khớp nhau được.

Khi đầu tư trong nước, ông Thắng mong muốn chuyển giao công nghệ cùng làm với đồng bào mình. Nhưng công nghệ đem về khó khăn vì những cản trở, tiền đem về cũng khó khăn vì tác phong làm việc của hai bên khác nhau. Ông Thắng nói kinh doanh bên Đức không có vụ phong bì; còn bên Việt Nam thì doanh nghiệp phải lo lót quá nhiều.

Về đầu tư, văn bản pháp luật, chính sách thay đổi liên tục nên doanh nghiệp khó chạy theo. Ở Đức hệ thống giao thông trong làng do làng quyết định; còn ở Việt Nam ở đâu cũng phải Bộ Giao thông Vận tải quyết định. Vì vậy từ khi đưa về Việt Nam công nghệ gia cố đất làm đường giao thông tốt, rẻ nhưng không ứng dụng được, ông Thắng đem về nước chỉ áp dụng được ở một số khu nghỉ dưỡng của tư nhân.

Thanh Lan / SBTN