Việt Khang – Chiều Nhạc Người Yêu Nước

Để đáp lại tấm lòng yêu thương của đồng hương, đài SBTN quyết định tổ chức một chương trình văn nghệ vơi chủ đề “CHIỀU NHẠC NGƯỜI YÊU NƯỚC” để Việt Khang gặp mặt và trực tiếp cám ơn Cộng Đồng.

Chương trình sẽ đuược diễn ra tại TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT – MỸ. ĐỊA CHỈ:

14180 ALL AMERICAN WAY. WESTMINSTER. CA. 92683. VÀO NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2018 TỪ LÚC 1 GIỜ TRƯA ĐẾN 5 GIỜ CHIỀU

Chương trình văn nghệ đặc biệt này đuược sự yểm trợ của các tổ chức cộng đồng, các đoàn thể, các cơ quan truyền thông báo chí tại miền Nam California. KÍNH MỚI QUÝ ĐỒNG HƯƠNG ĐẾN THAM DỰ