VIET AMERICA SOCIETY ĐƯỢC CHO THÊM THỜI GIAN ĐỂ GIAO NỘP TÀI LIỆU CHI TIÊU

VIET AMERICA SOCIETY ĐƯỢC CHO THÊM THỜI GIAN ĐỂ GIAO NỘP TÀI LIỆU CHI TIÊU

Giới chức Quận Cam đã cho Viet America Society thêm thời gian để chứng minh cách họ chi 4 triệu mỹ kim tiền cứu trợ đại dịch liên bang để cung cấp bữa ăn cho người cao tuổi. Theo OCRegister, con gái của Giám sát viên Andrew Đỗ của Quận Cam không còn tham gia vào tổ chức này nữa. Sau khi Viet America Society không đáp ứng được hai thời hạn trước đó để cung cấp tài liệu được yêu cầu, giới chức quận cho biết tổ chức này sẽ được cho thêm thời gian. Các hợp đồng cho chương trình cứu trợ được ông Andrew Đỗ chuyển đến Viet America Society từ quỹ tùy ý của địa hạt 1 mà không tiết lộ công khai rằng con gái ông, Rhiannon Đỗ, có liên kết với tổ chức này. Việc ông Andrew Đỗ không tiết lộ môi quan hệ không vi phạm luật pháp tiểu bang hoặc hướng dẫn của quận, nhưng đặt ra câu hỏi về chính sách địa phương. Cô con gái của ông Andrew Đỗ là Rhiannon Đỗ đã ký hai hợp đồng phụ do quận tài trợ với tư cách là “chủ tịch” của Warner Wellness, tên khác của Viet America Society; đồng thời được ghi tên trong hồ sơ thuế IRS là phó chủ tịch của tổ chức này. Đồng thời, Rhiannon Đỗ cũng được liệt kê trong biên bản hội đồng quản trị của tổ chức với tư cách là một trong ba giám đốc có quyền biểu quyết. Kể từ tháng 2, Rhiannon Do không còn làm việc cho tổ chức này nữa. Warner Wellness Center đang được điều hành bởi Peter Phạm, người sáng lập và chủ tịch Viet America Society.  Sterling Scott Winchell, luật sư được mướn đại diện cho cho Việt America Society vào cuối tháng 2, đã phản đối các báo cáo cho rằng tổ chức này do cô Rhiannon Đỗ lãnh đạo. Luật sự Winchell nói rằng “Thành thật mà nói, tôi không thể giải thích tại sao điều đó lại được thực hiện, tại sao cô ấy lại ký các giấy tờ đó. Chắc là cô ấy không nhìn vào giấy tờ. Cô ấy là nhân viên phụ trách của Warner Wellness Center. Đó là tất cả những gì cô ấy từng làm. Tại sao cô ấy lại ký vào những giấy tờ được đưa ra trước mặt và không đúng, tôi không biết, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.”