Viếng nghĩa trang Biên Hòa nhân kỷ niệm 50 năm ngày Quân Lực VNCH

Quân lực VNCH được thành lập vào năm 1955. Đến 1965, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia Nguyễn Văn Thiệu đã ban hành văn kiện chính thức lấy ngày 19/06 làm ngày kỷ niệm hàng năm của Quân Lực VNCH. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Quân Lực VNCH 19/06/15, phóng viên SBTN tại Sài Gòn đã có dịp viếng thăm nghĩa trang quân đội Biên Hòa cùng những vị thương phế binh. Mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sự sau đây.