Viếng mộ tướng Lê Minh Đảo trong Tháng Tư Đen

46 năm sau ngày 30/4/1975 với nổi niềm xót xa của con dân nước Việt, một số anh chị em hâu duệ VNCH ở các tiểu bang của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đã về viếng mộ cố Thiếu Tướng Lê Minh Đảo. Phóng viên Vũ Nhân từ Washinton DC tường trình trong phóng sự sau đây.