Viếng mộ cụ Phan Châu Trinh – Người đầu tiên đòi dân quyền cho Việt Nam

Đến nay nhiều người còn nhắc lời của cựu Tổng giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt rằng khi ra nước ngoài, ngài cảm thấy rất nhục nhã khi chứng kiến nhiều người cầm hộ chiếu Việt Nam luôn bị hải quan xứ người soi xét, ngờ vực một cách thiếu thiện cảm và khinh rẻ. Có ý kiến rằng sở dĩ mà hộ chiếu Việt Nam khi ra nước ngoài luôn bị xăm soi vì trên đó có dòng chữ “xã hội chủ nghĩa” – bởi bốn chữ này nó không thuộc về dân tộc, chỉ thuộc về một học thuyết mà thế giới văn minh đã vứt vào sọt rác.