12/12/2015 | 0

Viện Y Tế Quốc Gia cho tinh tinh về hưu

Viện Y Tế Quốc Gia cho tinh tinh về hưu

Keithville, Louisiana. (Reuters) — Viện Y Tế Quốc Gia Hoa Kỳ gọi tắt là NIH loan báo sẽ cho về hưu lứa tinh tinh cuối cùng sử dụng trong nghiên cứu y học.

Giám đốc NIH, Bác sĩ Francis Collins nói với Reuters hôm Thứ Sáu ngày 11 tháng 12 rằng khoa học đã khiến cho việc này trở nên khả thi. Ông giải thích rằng nhiều điều mà các nhà khoa học từng phải lệ thuộc vào tinh tinh và những con vật khác, giờ đây có thể được thực hiện bằng những phương cách khác có lẽ đáng tin cậy hơn đối với những gì có thể xảy ra nơi con người. NIH ban đầu cho biết họ sẽ giảm số tinh tinh dùng trong nghiên cứu y khoa sinh học vào năm 2013, nhưng vẫn giữ lại 50 con để dùng trong trường hợp cần đến.

Tuy nhiên, hồi tháng trước, Bác sĩ Collins nói rằng ông đã quyết định cho về hưu tất cả các con tinh tinh dựa trên hai diễn tiến lớn: một là, không có nghiên cứu mới nào đề nghị sử dụng tinh tinh; và hai là, tinh tinh gần đây đã được tuyên bố là một loài nguy cấp, có nghĩa là các nhà khoa học giờ đây phải xin giấy phép mới được thực hiện những cuộc nghiên cứu thâm nhập. Quyết định này đã được các tổ chức tranh đấu cho phúc lợi của động vật đồng loạt ca ngợi.

Tuy nhiên, Bác sĩ Collins nói rằng việc thí nghiệm trên động vật nói chung vẫn không thể bị dẹp bỏ hoàn toàn, bởi vì đây là hoạt động then chốt để có những bước tiến giúp con người sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. (Huy Lam)