Viên chức sở y tế công cộng quận Santa Clara ban hành lệnh mới thành lập chiến lược dài hạn chống đại dịch COVID-19

Viên chức sở y tế công cộng quận Santa Clara ban hành lệnh mới thành lập chiến lược dài hạn chống đại dịch COVID-19

Tin từ Santa Clara, Tiểu Bang California – Hôm qua ngày 2 tháng 07, Viên Chức Sở Y Tế Công Cộng quận Santa Clara, Bác sĩ Sara Cody, công bố một lệnh mới nhằm đưa ra các biện pháp giảm thiểu rủi ro dài hạn. Lệnh cho phép một số hoạt động bổ sung nhất định được khởi động lại, nhưng cũng đưa ra các biện pháp ngăn chặn bổ sung đáng kể để kiểm soát sự lây lan của COVID-19. Hiện số trường hợp nhiễm bệnh tại quận hạt đang tăng lên và số bệnh nhân nhập viện do COVID-19 cũng đang tăng lên.

Quyết định của bác sĩ Sara Cody phù hợp với thông báo của Thống đốc Newsom về việc cấm một số sinh hoạt nhất định trong cộng đồng trên toàn tiểu bang California, vì cho rằng những sinh hoạt đó tạo ra nguy cơ lớn trong việc lây nhiễm COVID-19. Những sinh hoạt đó chưa bao giờ được mở lại tại quận Santa Clara và vẫn còn phải đóng cửa theo lệnh mới.

Lệnh mới cho phép một số các sinh hoạt khác được tiếp tục, bao gồm các dịch vụ làm tóc và làm móng, phòng tập thể dục và các cuộc tụ họp nhỏ, nhưng phải tuân theo các thể thức giữ quy định an toàn gắt gao, luôn che mặt và giới hạn đáng kể về số người được phép có mặt trong cùng một lúc. Lệnh sẽ có hiệu lực vào ngày 13 tháng 7, hoặc ngay sau khi được tiểu bang California phê duyệt, tùy theo việc nào đến sau. (BBT)