VIÊN CHỨC HÀNG ĐẦU CỦA QUẬN CAM ĐÃ ĐƯA HÀNG TRIỆU MỸ KIM ĐẾN TRUNG TÂM CỦA CON GÁI ÔNG MÀ KHÔNG TIẾT LỘ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH

VIÊN CHỨC HÀNG ĐẦU CỦA QUẬN CAM ĐÃ ĐƯA HÀNG TRIỆU MỸ KIM ĐẾN TRUNG TÂM CỦA CON GÁI ÔNG MÀ KHÔNG TIẾT LỘ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Trong năm qua, Giám sát viên Quận Cam Andrew Đỗ đã tham gia vào việc chuyển 3.1,1 triệu Mỹ Kim đến một trung tâm sức khỏe tâm thần nơi con gái ông, Rhiannon Đỗ, làm chủ tịch.
Một cuộc điều tra của tờ LAist cho thấy Giám sát viên Quận Cam Andrew Đỗ, một trong những viên chức dân cử quyền lực nhất của quận, đã bỏ phiếu tài trợ hàng triệu Mỹ Kim cho một tổ chức do con gái ông lãnh đạo mà không tiết lộ công khai mối quan hệ thân thiết với gia đình ông. Andrew Đỗ đã bỏ phiếu hai lần để trao các hợp đồng, theo hồ sơ chương trình nghị sự của quận, bao gồm các hợp đồng phụ cho Trung tâm Sức khỏe Warner, nhóm của con gái ông là Rhiannon Đỗ. Warner Wellness là DBA của tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội Việt Mỹ. Cả hai cuộc bỏ phiếu của ông Andrew Đỗ để tài trợ cho các hợp đồng phụ đều không đề cập đến việc con gái ông đang giữ chức chủ tịch của Warner Wellness. Andrew Đỗ, con gái ông và chánh văn phòng Văn Trần của Andrew Đỗ vẫn chưa trả lời nhiều yêu cầu bình luận qua điện thoại và email. Một nhóm lãnh đạo cộng đồng phi lợi nhuận lo ngại về việc giải quyết các hợp đồng phụ đến mức họ đã tổ chức một cuộc họp về vấn đề này với bà Connie Chung Joe, lãnh đạo nhóm dân quyền người Mỹ gốc Á hàng đầu của Los Angeles. Bà Joe, Giám đốc điều hành của Tổ chức Phát triển Công lý Người Mỹ gốc Á Nam California, nói với LAist rằng bà đã liên hệ với cảnh sát FBI