05/06/2022 | 186

Viên chức cộng sản tại Sài Gòn được chia làm 3 loại

Viên chức cộng sản tại Sài Gòn được chia làm 3 loại

Hội nghị- Nguồn hình Thảo Lê, Tuổi trẻ

Tin Saigon.- Báo Tuổi trẻ ngày 4 tháng 6 năm 2022 loan tin, tại Hội nghị quán triệt kế hoạch số 124, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Cộng sản tại Sài Gòn cho biết, hiện nhà cầm quyền có 3 loại viên chức.

Một loại viên chức là dám nghĩ dám làm, dám đấu tranh và chịu trách nhiệm.

Loại thứ 2 là, ai như thế nào mình như vậy, tới đâu hay tới đó.

Và loại thứ 3 là những viên chức tiêu cực, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân.

Điều này được bộc lộ rõ nhất vào đợt dịch thứ 4 xảy ra vào năm 2021 tại Sài Gòn. Khi có nhiều viên chức sợ hãi nên tìm cách trốn tránh.

Còn đối với những viên chức dám nghĩ, dám làm thì ông Nên cho biết, tại Đại hội 13 đã đưa ra vấn đề phải có cơ chế để bảo vệ những người này. Bởi vì, giữa đổi mới, sáng tạo và cố ý làm trái quy định của nhà cầm quyền là rất mong manh, nên những người dám nghĩ, dám làm dễ bị giải quyết. Tuy nhiên, nhà cầm quyền mới chỉ khuyến khích họ, nhưng chưa có cơ chế bảo vệ nên còn khó khăn trong việc thúc đẩy các viên chức mạnh dạn sáng tạo, có những viên chức nóng lòng với công việc nhưng sợ vướng quy định của luật pháp.

Ông Bùi Tá Hoàng Dũng, giám đốc sở Công thương cho biết, hiện tại có một bộ phận viên chức còn e dè sợ vướng quy định luật pháp, nên không dám quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.

An Nhiên