05/01/2021 | 5

Viên chức bầu cử hàng đầu của Georgia cho biết Tòa Bạch Ốc đã buộc ông nhận điện thoại từ Tổng Thống Trump

Viên chức bầu cử hàng đầu của Georgia cho biết Tòa Bạch Ốc đã buộc ông nhận điện thoại từ Tổng Thống Trump

Ảnh: Reuters

Tin từ Washington, D.C. – Vào thứ hai (ngày 4 tháng 1), Ngoại trưởng tiểu bang Georgia, ông Brad Raffensperger, cho biết Tòa Bạch Ốc đã buộc ông nhận điện thoại từ Tổng thống Trump, trong đó vị Tổng thống đương nhiệm gây áp lực để ông Raffensperger thay đổi kết quả cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tại tiểu bang này.

Hai thành viên đảng Dân chủ đã yêu cầu Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Wray điều tra cuộc điện đàm, cho biết họ tin rằng Tổng thống Trump “đã tham gia vào âm mưu thực hiện một số vi phạm luật bầu cử.”

Một đảng viên Đảng Dân chủ của Georgia đã kêu gọi một cuộc điều tra xem Tổng thống Trump có vi phạm luật bầu cử của tiểu bang khi thực hiện cuộc điện đàm hay không. Ông Raffensperger và cố vấn của ông đã bác bỏ những khẳng định của Tổng thống Trump về gian lận bầu cử trong cuộc trò chuyện kéo dài một giờ.

Trong hai tháng qua, Tổng thống Trump đã tuyên bố không bằng chứng rằng thất bại của ông trước Tổng thống đắc cử của đảng Dân chủ Joe Biden là do gian lận bầu cử. Tuy nhiên, các cuộc kiểm phiếu lại tại các tiểu bang và đánh giá liên bang, cũng như tại các tòa án, đã bác bỏ những tuyên bố này.

Đảng viên Đảng Dân chủ duy nhất trong ban bầu cử của Georgia, ông David Worley, đã yêu cầu ông Raffensperger trong một lá thư vào Chủ nhật hãy điều tra xem liệu tổng thống có vi phạm luật tiểu bang hay không.

Ông Raffensperger cho biết Biện lý quận Fulton, bà Fani Willis có thể là người có thẩm quyền thích hợp để thực hiện một cuộc điều tra như vậy. Bà Willis nói rằng cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và ông Raffensperger là “đáng lo ngại.” (BBT)