Viện Bảo Tàng Quân Lực VNCH vinh danh nhạc sĩ Lam Phương

Trên tinh thần đón nhận những di sản có liên quan tới người lính Việt Nam Cộng Hoà. Vào trưa Chúa Nhật 26/2/2017 tại Viện Bảo Tàng Quân Lực Việt Nam trên đường Bolsa, thành phố Westminster – Nam California đã tổ chức buổi tiếp nhận tài sản âm nhạc và vinh danh nhạc sỹ Lam Phương trong sự xúc động của những người tham dự là thế hệ trẻ tiếp nối và nhạc sỹ Lam Phương.