Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt

Sau 6 năm âm thầm hoạt động, vào chiều Chúa Nhật 1/5/2022 Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt đã có buổi giới thiệu trang web, triển lãm hiện vật và công bố những dự án. Buổi lễ được tổ chức tại Bowers Museum thành phố Santa Ana Nam California. Phóng viên Phan Đại Nam tường trình sau đây: