15/01/2021 | 7

Việc luận tội Tổng Thống Trump sẽ gây phức tạp cho giai đoạn đầu nhiệm kỳ của Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden

Việc luận tội Tổng Thống Trump sẽ gây phức tạp cho giai đoạn đầu nhiệm kỳ của Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden

Ảnh: Reuters

Tin Washington DC – Ngay sau khi nhậm chức, Tổng Thống đắc cử Joe Biden sẽ đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là phải thuyết phục Quốc Hội chấp thuận kế hoạch cứu trợ trị giá 1.9 ngàn tỷ Mỹ kim, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan và kinh tế suy thoái. Ngoài ra, ông Biden còn phải đối phó với phiên luận tội người tiền nhiệm, vốn có thể bắt đầu ngay ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Các sự kiện này khiến chính phủ Biden sẽ phải trải qua giai đoạn được coi là một trong các sự khởi đầu khó khăn và phức tạp nhất, đối với một chính phủ mới trong lịch sử hiện đại Hoa Kỳ. Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders, người sẽ là chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Thượng Viện, nói rằng viện lập pháp này sẽ không có nhiều thời gian cho việc luận tội, vì phải phê chuẩn cho các viên chức được đề cử, phải xem xét các dự luật, và nhất là các kế hoạch cứu trợ cho nhiều ngành kinh tế. Đến nay, ông Biden nhìn chung vẫn tránh bình luận chi tiết về việc luận tội Tổng Thống Trump.

Ông lên án vụ tấn công tòa nhà Quốc Hội, nhưng tuyên bố ông sẽ cố gắng bảo đảm rằng mọi người Mỹ sẽ đứng cùng nhau với tư cách một quốc gia. Ông Biden cũng kêu gọi Thượng Viện thực hiện trách nhiệm Hiến Pháp của họ đối với việc luận tội, nhưng cũng phải tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế khẩn cấp của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, phần lớn các nhà lập pháp Dân Chủ tại Quốc Hội nói rằng, họ hy vọng sau khi nhậm chức, ông Biden sẽ duy trì sự thận trọng và tập trung vào chương trình nghị sự của ông, thay vì tốn thời gian cho việc luận tội. (Ngô Bảo)