11/11/2018 | 0

Việc loại bỏ chương trình y tế Obamacare trở nên khó khăn hơn

Việc loại bỏ chương trình y tế Obamacare trở nên khó khăn hơn

Ảnh: Reuters

New York – Theo đánh giá của Reuters, chương trình y tế Obamacare đang bám rễ quá sâu để có thể bị loại bỏ. Với hiện trạng Đảng Dân chủ đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện vào hôm Thứ Ba (6 tháng 11) vừa qua và điều đó chấm dứt hy vọng của Đảng Cộng hòa về việc loại bỏ cải cách y tế của cựu Tổng thống Barack Obama.

Đảng Cộng hòa không thích Obamacare, tên chính thức là Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe vừa túi tiền (ACA). Đạo luật này đã cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho khoảng 20 triệu người. Tuy không thích, nhưng Đảng Cộng hòa không thể đưa ra một phương án thống nhất để thay thế nó, mặc dù Cộng hòa đã kiểm soát cả lưỡng viện Quốc hội và Tòa Bạch Ốc trong hai năm qua.

Đảng Dân chủ có khả năng sử dụng quyền hạn mới của họ để cố gắng mở rộng phạm vi của bảo hiểm, thay vì giới hạn nó. Cơ hội thành công là rất thấp vì đối thủ Đảng Cộng hòa vẫn có sức ảnh hưởng trong Thượng viện và Tòa Bạch Ốc. Điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến bế tắc và là tin tốt cho ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe. Bởi Obamacare sẽ giúp các công ty bảo hiểm soạn thảo được thêm nhiều chính sách, đồng thời giúp làm giảm các hóa đơn chưa thanh toán tại bệnh viện và tăng số đơn thuốc.

Hiện nay, chỉ còn lại 14 tiểu bang không chọn hoặc không bỏ phiếu để tăng lợi ích sức khỏe. Một khi mọi người nhận được bảo hiểm y tế, họ có xu hướng muốn giữ nó. Về mặt chính trị, điều này khiến việc bãi bỏ Obamacare trở nên khó khăn hơn. (Mộc Miên)

TAGS: obamacare