10/10/2013 | 0

VIỆC ĐỐI PHÓ VỚI THAY ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÓ THỂ TỒN TẠI SONG SONG

VIỆC ĐỐI PHÓ VỚI THAY ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÓ THỂ TỒN TẠI SONG SONG

Tin Hoa Thịnh Đốn – Người đứng đầu Ngân hàng Thế giới WB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết việc phát triển nền kinh tế trong khi đối phó với biến đổi khí hậu không mâu thuẫn với nhau. Tại cuộc họp hàng năm mang tên Trường Hợp Kinh Tế Cho Hành Động Khí Hậu của WB và IMF ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, bà Christine Lagarde là Tổng giám đốc IMF nói đây là vấn đề quan trọng đối với tất cả các nước để đối phó với biến đổi khí hậu. Bà nói nếu họ không đối phó trong một thời gian ngắn, biến đổi khí hậu sẽ ám ảnh không chỉ họ mà còn con cái và cháu chắt của họ.

Bà nghĩ đó là một vấn đề họ phải giải quyết liên tục. Tổng giám đốc IMF nói cơ quan bà sẵn sàng giúp đỡ tất cả các nước thực hiện chính sách tài chính phù hợp, thiết lập một con số dễ chịu của thuế carbon, trong khi đó tất cả các nước phải giảm trợ cấp nguồn tài nguyên truyền thống để nâng cao sức cạnh tranh năng lượng sạch. Chủ tịch WB Jim Yong Kim nói các nước đang phát triển được khuyến khích đầu tư vào các nguồn tài nguyên bền vững, và việc phát triển năng lượng sạch sẽ không ngăn chặn sự tăng trưởng kinh tế sẽ đưa ra một kế hoạch phát triển bền vững.