15/08/2017 | 0

Việc dỡ bỏ tượng đài Liên Quân làm căng thẳng ở các tiểu bang Miền Nam

Việc dỡ bỏ tượng đài Liên Quân làm căng thẳng ở các tiểu bang Miền Nam

Lexington, Kentucky. (Reuters) – Bạo lực ở Charlottesville khởi đầu từ cuộc biểu tình phản đối kế hoạch dời bức tượng của Tướng Liên Quân Robert E. Lee ra khỏi một công viên.

Không chỉ bức tượng này, mà có hàng trăm bức tượng tương tự như vậy ở 6 tiểu bang miền Nam. Hiện nay 2 tượng đài Liên Quân (Confederation) đang làm căng thẳng thành phố Lexington, Kentucky. Thị Trưởng Jim Gray cho rằng với một tiểu bang từng tuyên bố không bao giờ rời khỏi liên quân, cuộc tranh luận về việc di dời 2 tượng đài xem như kết thúc. Hai tượng đài liên quân ở Lexington được đặt trước tòa án tiểu bang, nơi từng được gọi là “chợ nô lệ”. Việc loại bỏ 2 tượng đài phải được hội đồng thành phố, và ủy ban di sản quân sự Kentucky chấp thuận.

Tuy nhiên, ông Gray khuyên thị trưởng những thành phố khác có nguy cơ bạo lực, cần biết phải hành động như thế nào, để tránh lặp lại Charlottesville. Từ San Antonio tới Richmond và Baltimore, những thành phố này cho biết sẵn sàng đối phó với bạo lực, sau khi tuyên bố dỡ bỏ toàn bộ tượng đài Liên Quân. Trung tâm Southern Poverty Law báo cáo có khoảng 1,500 tượng đài như vậy trên khắp Hoa Kỳ. Ngoài ra, còn có 10 căn cứ quân sự mang tên các vị tướng Liên Quân.

Amy Taylor là nhà sử học về thời nội chiến, nhận xét người Mỹ nên học cách suy nghĩ về lịch sử khi đứng trước tượng đài. Cuộc tranh luận – về việc dỡ bỏ hoặc giữ nguyên tượng đài Liên Quân – cho thấy người Mỹ không ngừng suy nghĩ về sự khác biệt chủng tộc. (Mai Đức)