07/04/2015 | 0

Việc dỡ bỏ biện pháp trừng phạt Iran vẫn được thương lượng

Việc dỡ bỏ biện pháp trừng phạt Iran vẫn được thương lượng

Washington, DC. (Reuters) – Bộ trưởng Năng Lượng Ernest Moniz cho biết Hoa Kỳ và Iran vẫn có suy nghĩ giống nhau về thỏa thuận khung nguyên tử, và bác bỏ sự mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ với Iran về vấn đề dỡ bỏ biện pháp trừng phạt.

Tòa Bạch Ốc cho biết các chi tiết về thời gian và cách thức nhanh chóng dỡ bỏ biện pháp trừng phạt Iran vẫn phải được thảo luận trong các cuộc đàm phán tiếp theo, và lưu ý rằng chính phủ Obama phản đối việc dỡ bỏ biện pháp trừng phạt vào ngày một hiệp ước tiềm năng bắt đầu có hiệu lực. Trong buổi họp báo hôm thứ Hai, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest cho biết vẫn còn những chi tiết về việc dỡ bỏ biện pháp trừng phạt mà hai bên chưa đồng ý với nhau.

Theo quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ, dỡ bỏ biện pháp trừng phạt chỉ trong một ngày là không khôn ngoan và cũng không thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Sau khi Iran và 6 cường quốc ký kết thỏa thuận khung để kiềm chế chương trình nguyên tử của Iran, đổi lấy việc dỡ bỏ biện pháp trừng phạt, dường như Washington và Tehran hiểu biết khác nhau về cách thực hiện. Ông Earnest nói còn nhiều chi tiết cần phải thảo luận, gồm tốc độ và mức độ của việc dỡ bỏ biện pháp trừng phạt, trước hạn chót của một thỏa thuận cuối cùng là ngày 30 tháng 6. (Mai Đức)