02/10/2013 | 0

VIỆC CHÍNH PHỦ ĐÓNG CỬA GÂY RA NHIỀU THIỆT HẠI LỚN

VIỆC CHÍNH PHỦ ĐÓNG CỬA GÂY RA NHIỀU THIỆT HẠI LỚN

Tin Tổng hợp – Việc chính phủ liên bang đóng cửa sẽ gây ra thiệt hại lớn và gây thất vọng cho du khách cũng như nhân viên viện bảo tàng. Theo công ty phân tích thị trường IHS Inc, việc đóng cửa có thể gây nên thiệt hại kinh tế mỗi ngày là 300 triệu Mỹ kim. Tất cả các Viện Smithsonia, viện bảo tàng và sở thú ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn buộc phải đóng cửa bắt đầu từ 0 giờ hôm qua. Nhìn thấy những thông báo về việc đóng cửa, nhiều du khách cho biết họ cảm thấy rất buồn, hai đảng phái nên ngồi lại đàm phán để chính phủ có thể hoạt động trở lại.

Công việc của gần 800,000 nhân viên chính phủ bị ngưng trệ do tình hình đóng cửa. Bộ Tư pháp ngưng giải quyết một số vụ án. Những bộ không quan trọng như Bộ Nông nghiệp hầu như hoàn toàn bị đình trệ. Một nhân viên Bộ Nông nghiệp cho biết họ tắt e-mail của ông, chỉ để lại một tin nhắn điện thoại là giảm nhân viên xuống mức tối thiểu. Một nhân viên chính phủ chỉ trích hai đảng chỉ biết đánh nhau mà không hiểu đánh nhau vì cái gì.