10/04/2018 | 2

Việc cắt giảm thuế của đảng Cộng Hòa làm tăng thâm hụt trong những năm tới

Việc cắt giảm thuế của đảng Cộng Hòa làm tăng thâm hụt trong những năm tới

Washington DC.(Reuters)- Thông báo của Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội phát hành vào hôm qua 9 tháng 4, cho biết dự luật cắt giảm thuế được ký thành luật vào tháng 12 năm ngoái, sẽ làm tăng mức thâm hụt của Hoa Kỳ trong những năm tới. Điều này sẽ khiến chương trình nghị sự trong tương lai của Tổng Thống Trump gặp khó khăn.

Thông báo của Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội cho biết thâm hụt ngân sách sẽ tăng lên 804 tỷ Mỹ Kim trong năm tài chính 2018, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 này. Thâm hụt của năm tài chính 2017 là 665 tỷ Mỹ Kim. Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội -một tổ chức phi đảng phái làm công việc phân tích các luật cho Quốc Hội- nói rằng các khoản nợ quốc gia đang trên đường đến gần tổng sản phẩm quốc nội 100% vào năm tài chính 2028. Con số này lớn hơn nhiều so với khoản nợ quốc gia trong mọi năm kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Khoản nợ hiện nay bằng 77% của tổng sản phẩm quốc nội.

Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội cho rằng luật thuế của đảng Cộng Hòa được Quốc Hội thông qua mà không có sự ủng hộ của đảng Dân Chủ, cộng với gói chi tiêu trị giá 1.3 ngàn tỷ Mỹ Kim gần đây, được cho là nguyên nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh hơn dự trù ​​ban đầu. Nhưng tỷ lệ tăng trưởng sẽ không bù đắp lại mức thâm hụt cũng đang tăng rất nhanh trong năm nay, và sẽ còn nhanh hơn trong những năm tới. (Mai Đức)