06/08/2014 | 0

Việc bị mất ID có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ

Việc bị mất ID có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ

Baton Rouge, Louisiana. (CBS) – Việc bị mất ID có thể khiến quý vị bị hao tài, tuy nhiên gần đây, bọn trộm tìm thấy một mục tiêu khác có thể khiến sức khỏe quý vị bị nguy hiểm.

Elizabeth Vowell của đài WAFB nói quý vị nên bảo vệ ID bảo hiểm sức khỏe như bảo vệ thông tin thẻ tín dụng. Theo Darrell Langlois của hãng bảo hiểm Blue Shield Louisiana, thẻ bảo hiểm sức khỏe còn quan trọng hơn thẻ tín dụng.

Thẻ bảo hiểm sức khỏe là cánh cửa để bọn trộm có thể mở ra và bước vào hồ sơ sức khỏe của mọi người. Chúng sẽ nhận được chương trình chăm sóc sức khỏe nhờ thông tin của quý vị.

Theo một báo cáo của Viện Ponemon là một nhóm nghiên cứu độc lập, trong năm 2013, có hơn 1.8 triệu người trên toàn nước Mỹ là nạn nhân của các vụ trộm cắp ID bảo hiểm sức khỏe.

Cũng theo báo cáo này, các nạn nhân phải trả khoảng 18,000 Mỹ kim cho lệ phí và các khoản thanh toán khác để hồ sơ y tế của họ được sửa chữa. Nhưng mối nguy hiểm của việc trộm cắp ID bảo hiểm vẫn còn kéo dài, nếu chúng để lại các thông tin sai trong hồ sơ y tế của quý vị.

Langlois nói nếu quý vị gặp trường hợp bị choáng, bất tỉnh, thiếu ý thức, và không có gia đình bên cạnh, nhân viên y tế chỉ biết dựa vào hồ sơ y tế. Nếu hồ sơ không chính xác, họ có thể thực hiện nhiều quyết định sai.

Quý vị nên giữ thẻ bảo hiểm sức khỏe thật kỹ và không cho bất cứ ai mượn, dù đó là người thân của quý vị. (M. Đức)