05/06/2015 | 0

Video 11 năm xây One World Trade Center

Video 11 năm xây One World Trade Center

New York, New York. (Reuters) — Một phim Thời Gian Ngắt Quãng được đưa lên mạng toàn cầu cho thấy cuộc xây dựng dài 11 năm của Trung Tâm Thương Mại Một Thế Giới.

Phim được phát hành để đánh dấu ngày khai trương Đài Quan Sát Một Thế Giới vào hôm Thứ Sáu 29 tháng 5 vừa qua. Đài quan sát nằm ở các tầng từ 100 đến 102 của tòa tháp. Hàng ngàn hình ảnh được thu lại giữa tháng 10 năm 2004 và ngày Chiến Sĩ Trận Vong năm 2015, nhằm ngày 25 tháng 5 vừa qua, từ nhiều địa điểm khác nhau, được ghép lại để sản xuất đoạn phim cho thấy tòa nhà từ từ mọc lên về hướng bầu trời. Trung Tâm Thương Mại Một Thế Giới hiện là tòa nhà cao nhất ở Tây Bán Cầu và cao thứ tư trên thế giới, với chiều cao đo được 1,776 feet, tương đương với 541 mét.

Con số chiều cao trong đơn vị feet là 1,776 cũng có ý nghĩa ghi nhận năm mà Hoa Kỳ tuyên bố độc lập. (Huy Lam)