18/11/2017 | 0

Vị tướng hàng đầu tuyên bố sẽ chống lại lệnh tấn công nguyên tử của ông Trump

Vị tướng hàng đầu tuyên bố sẽ chống lại lệnh tấn công nguyên tử của ông Trump

Washington, DC. (CBS) – Vị chỉ huy nguyên tử hàng đầu của Hoa Kỳ hôm nay 18/11 tuyên bố ông sẽ chống lại Tổng Thống Trump, nếu tổng thống ra lệnh tấn công nguyên tử.

Vị tướng này cho rằng lệnh đó là bất hợp pháp và ông hy vọng tìm ra được giải pháp khác. Tướng Hải Quân John Hyten, chỉ huy tại Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Hoa Kỳ (STRATCOM) nói với khán giả tại Diễn Đàn An Ninh Quốc Tế Halifax, Nova Scotia vào  hôm nay rằng, ông nghĩ rất nhiều về những điều sẽ nói nếu ông Trump ra lệnh tấn công, mà ông coi là bất hợp pháp.

Ông Hyten giải thích tiến trình sau khi lệnh được đưa ra. Là người đứng đầu STRATCOM, ông Hyten chịu trách nhiệm giám sát kho vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ. Ông Hyten cho biết, trong nhiều thập niên,  ông được huấn luyện mỗi năm về luật xung đột vũ trang, tính đến các yếu tố cụ thể để xác định tính hợp pháp, sự cần thiết, sự khác biệt, tỷ lệ, hậu quả đau khổ không cần thiết và nhiều điều khác.

Tuyên bố của ông Hyten đi ngược lại nhận xét hoài nghi của ông Trump về Bắc Hàn, và ông có thể phản ứng thế nào với đe dọa nguyên tử của nước này. Tổng thống cam kết phá hủy hoàn toàn Bắc hàn nếu cần.

Tuyên bố của ông Hyten được đưa ra khi Quốc Hội đang tái xem xét quyền sử dụng quân đội và quyền khởi động tấn công nguyên tử. Trong phiên điều trần trong tuần này, Thượng Nghị Sĩ Ed Markey, đảng Dân Chủ, tiểu bang Massachusetts nói ông Trump có thể sử dụng số mật mã nguyên tử dễ dàng như ông sử dụng tài khoản Twitter của mình. (Nguyên Trân)