05/10/2020 | 23

Vì sao Tổng Thống Trump quyết định rời quân y viện Walter Reed để trở về Toà Bạch Ốc?