Vì sao Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất Việt Nam không theo chế độ cộng sản?

Năm 1964, Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất Việt Nam ra đời với mục đích thống nhất các tổ chức hệ phái Phật giáo Việt Nam thành 1 tổ chức duy nhất. Đến 1975, sau khi chế độ cộng sản lên cai trị Việt Nam thì Giáo hội Phật giáo Thống Nhất bị đàn áp mạnh mẽ. Các sư thầy lãnh đạo bị nhà cầm quyền đàn áp, cầm tù…