Vị giám mục gốc Việt duy nhất tại Hoa Kỳ về hưu để viết sách

Vị giám mục gốc Việt duy nhất tại Hoa Kỳ về hưu để viết sách

Đức giám mục Mai Thanh Lương

Đó cũng là lần cha nhìn lại quãng đời đã qua, từng cứu giúp, gợi nhớ, bày tỏ lòng yêu thương người tị nạn, và nay thì nói lời tạm biệt với giáo phận Orange County.

Trong buổi thánh lễ, ông cũng nhắc lại những năm tháng làm việc giúp người Việt tị nạn được định cư tại Hoa Kỳ, xem đó như những dấu ấn đậm nét nhất trong quá trình 50 năm làm nhiệm vụ của “người mục tử chăn dắt đàn chiên.” Ông tâm sự: “Sách Giảng Viên trong Cựu Ước viết rằng, mọi sự đều có thời hạn của nó. Với tôi, thời điểm về hưu cuối cùng đã đến.”

Ông là giám mục người Mỹ gốc Việt Nam đầu tiên và duy nhất, đã chính thức nghỉ hưu sau 13 năm phụng sự giáo hội Orange County, kể từ năm 2003.

Cha Lương là giáo sĩ suốt 50 năm qua. Ông sinh trưởng tại một địa điểm gần Hà Nội. Ông rời quê nhà năm 1956. Ông vào học tại chủng viện của tiểu bang New York, và được tấn phong linh mục vào giữa thập niên 1960.

Một năm sau ngày cộng sản Bắc Việt chiếm miền Nam Việt Nam, giáo hội cử ông đến New Orleans, nơi tiếp nhận đông đảo người tị nạn Việt Nam để bắt đầu phận sự cứu giúp các đồng hương tị nạn cộng sản.

Cha Lương đã trải qua nhiều năm tháng ở khắp nước Mỹ, với tư cách là thành viên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, làm việc dưới quyền của Giám mục Tod Brown tại giáo phận Orange, cũng như giám mục Kevin Vann hiện nay.

Sự kiện cha Lương nghỉ hưu đã tạo ra một khoảng trống tại Orange County, nơi thu hút đông đảo người Việt Nam ở ngoài khối Đông Nam Á. Ông nói rằng mặc dù đã chính thức nghỉ hưu, nhưng ông vẫn sẽ tiếp tục có mặt trong vùng, với dự tính sẽ hoàn tất một vài cuốn sách trong thời gian tới.

Song Châu / SBTN