23/10/2016 | 0

Vì danh hiệu ‘Nông Thôn Mới’, một thôn xây hai nhà văn hóa khiến dân è cổ đóng góp

Vì danh hiệu ‘Nông Thôn Mới’, một thôn xây hai nhà văn hóa khiến dân è cổ đóng góp

Ảnh: Soha

Những câu chuyện tưởng chừng vô lý tiếp tục được ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa, xứ sở của “mùa đóng góp hãi hùng”.

Một câu chuyện nữa xảy ra tại thôn Thành Đức, xã Thiệu Thành. Từ đầu năm 2015 đến nay, người dân thôn này phải è cổ góp tiền xây dựng một nhà văn hóa thứ hai. Theo tường thuật của báo mạng Soha, người dân trong thôn từ trẻ em mới lọt lòng cho đến người già đều phải đóng 900,000 đồng mỗi người. Nhà văn hóa mới nằm cách nhà văn hóa cũ của thôn Thành Đức chỉ khoảng 100 mét. Cả hai “nhà văn hóa” này đều được xây, vì chính quyền địa phương muốn đạt được các danh hiệu do chính quyền trung ương đề ra.

Nhà văn hóa đầu tiên của thôn Thành Đức được xây năm 2008, khi chính quyền địa phương muốn đạt được danh hiệu “làng văn hóa”. Khi đó người dân thôn Thành Đức đã cùng nhau đóng góp khoảng 300 triệu đồng, tương đương 13,300 Mỹ kim. Đến năm 2015, chính quyền địa phương lại thông báo sẽ xây một nhà văn hóa khác và kêu gọi người dân trong thôn Thành Đức đóng góp. Nhà văn hóa mới sẽ có diện tích lớn hơn, và lần này chính quyền địa phương muốn đạt được danh hiệu “nông thôn mới”. Đối với nhiều gia đình trong thôn này, mức đóng góp 900,000 đồng mỗi người là quá nhiều, bởi vì họ còn phải nộp các khoản tiền khác như: quỹ đào huyệt, quỹ vệ sinh môi trường, quỹ làng, tiền văn hóa thể thao…

Được biết vào ngày khánh thành nhà văn hóa thứ hai, mỗi người dân thôn lại phải đóng thêm 20,000 đồng để làm… “lễ cắt băng”!

Huy Lam / SBTN