06/05/2016 | 0

Vẽ tranh biếm làm mất lòng nhà quảng cáo

Vẽ tranh biếm làm mất lòng nhà quảng cáo

Lorimor, Iowa. (CBS) – Từ hơn hai thập niên qua, cứ vào mỗi thứ Sáu trong tuần, Rick Friday lại ngồi vào bàn để vẽ những bức biếm hoạ gây cười đăng trên báo Farm News.

Công việc này trôi đều suốt 21 năm, và mới đây thì người đứng đầu Farm News cho biết, họ không cần đến ông nữa. Đó là ngày thứ Sáu làm việc cuối cùng của ông. Trong một bức vẽ, người ta thấy hai nông dân trò chuyện với nhau cạnh một hàng rào, người này nói với người kia rằng ông muốn nhà nông thu thêm nhiều lợi nhuận hơn nữa. Còn người kia thì trả lời rằng, lợi tức của các tổng giám đốc điều hành của Monsanto là DuPont Pioneer và John Deere cộng lại nhiều hơn 2 ngàn 1 trăm 29 nông dân Iowa. Một ngày sau, Friday nhận được một bức thư điện tử của người biên tập quyết định cắt công việc của ông, nói rằng một nhà kinh doanh hạt giống ngừng quảng cáo trên Farm News và một số người cho rằng tờ báo lẽ ra không nên chỉ trích hoặc trêu chọc một khách hàng quảng cáo lớn như thế.

Friday đã đưa nhận định đầy thất vọng của ông lên mạng xã hội và nhiều ngày sau nữa, ông lại tiếp tục vẽ tranh biếm hoạ mà không được ai trả tiền. Suốt 21 năm qua, hơn 1 ngàn bức biếm hoạ đã được đăng tải trên tạp chí được trao đến 24 ngàn gia đình mỗi tuần tại khắp 33 quận của Iowa. (Song Châu)