19/12/2016 | 1

Vệ tinh viễn thông internet tốc độ cao hướng tới không gian

Vệ tinh viễn thông internet tốc độ cao hướng tới không gian

Cape Canaveral, Florida. (Reuters) – Hỏa tiễn Atlas 5 phóng thành công một vệ tinh viễn thông tốc độ cao từ căn cứ Không Quân Cape Canaveral ở Florida vào ngày hôm qua.

Hỏa tiễn mang vệ tinh EchoStar 19 vào quỹ đạo. Vệ tinh sẽ mang dịch vụ internet tốc độ cao tới các gia đình và thương nghiệp tại Bắc Mỹ. United Launch Alliance thông báo, vệ tinh chùm đa vị trí Kuband, dựa vào nền tảng SSL 1300, sẽ đóng tại 97.1 độ Tây Kinh.

Vào tháng 8 năm 2015, EchoStar chuyển việc phóng EchoStar 19 từ Arianespace sang United Launch Alliance để phóng vệ tinh sớm hơn. EchoStar cũng đang đợi phóng vệ tinh phát sóng Ku-band là EchoStar 23 trên hỏa tiễn SapceX Falcon 9. Sứ mệnh này ban đầu được dự trù vào tháng 8, trước khi bị hoãn. Amos-6 bị nổ đẩy chuyến bay này tới tận năm 2017.

Đây là vụ phóng thứ 12 và cuối cùng trong năm của ULA.  United Launch Alliance, hợp tác với Lockheed Martin và Boeing, là nhà cung cấp hỏa tiễn lớn nhất cho quân đội Hoa Kỳ. (Nguyên Trân)