Về Tây Đô thăm lại nhà cổ Bình Thuỷ

Hai thập niên trở lại đây, người ta còn gọi nhà cổ Bình Thủy là ngôi nhà của Người tình, theo tên một bộ phim của đạo diễn người Pháp J. Annaud, người từng ở trong ngôi nhà suốt một tuần lễ chỉ đạo những cảnh quay trong bộ phim Người tình. Bao giông tố thiên nhiên và khói lửa đạn bom, ngôi nhà vẫn bình yên giữa vùng trời đất, để có dịp đến đây thì giới trẻ như thấy được tiền nhân, còn tuổi già hoài niệm được quá khứ, kẻ tha phương xa xứ thấy được tiếng vọng của gốc rễ cội nguồn, bè bạn xa thêm hiểu được lịch sử, văn hoá dân tộc. Hiện ngôi nhà do hậu duệ đời thứ sáu của dòng họ Dương cùng gia đình tiếp tục kế thừa và gìn giữ.