VỀ CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG NGUYỄN TẤN DŨNG NGÀY 27 THÁNG 9 TRƯỚC TRỤ SỞ LIÊN HIỆP QUỐC

VỀ CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG NGUYỄN TẤN DŨNG NGÀY 27 THÁNG 9 TRƯỚC TRỤ SỞ LIÊN HIỆP QUỐC

Tin New York – Như tin SB-TN đã loan, để phản đối đảng cộng sản tự phong cho mình độc quyền cai trị Việt nam, bóp nghẹt nhân quyền, tước bỏ các quyền tự do căn bản của người dân, gần đây nhất là ngày 4 tháng 9, công an và quân đội Cộng sản Việt Nam đàn áp đẫm máu tín đồ Thiên Chúa Giáo tại giáo xứ Mỹ Yên tỉnh Nghệ an; sách nhiễu các nhóm trẻ chuyển bản phản đối điều 258 bộ luật hình sự của Cộng sản Việt Nam đến một số tòa đại sứ ngoại quốc tại Hà nội và văn phông đại điện Liên Hiệp Quốc bên ngoài Việt nam; cho công an giả dạng côn đồ dùng vũ lực tấn công các thanh niên phân phát bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp quốc.

Tiếp tục giam giữ và quản chế hàng trăm tù nhân lương tâm phản đối sự thống trị độc tài và sắt máu của đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đến thành phố New York tham dự khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, một cuộc biểu tình phản đối sẽ được tổ chức: từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày Thứ Sáu 27 tháng 9, tại công viên đối diện với Trụ sở Liên Hiệp Quốc, góc đường 47th Street và đường First Avenue thành phố New York.

Cuộc biểu tình do Cộng đồng Người Việt quốc gia New York đảm nhiệm với sự hỗ trợ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, phối hợp với cộng đồng Người Việt quốc gia tại Hoa Thịnh Đốn, Florida, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Philadelphia, Pennsylvania. Cũng trong dịp này, SB-TN nhận được thông báo của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia cho biết sẽ tổ chức đi biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng tại Washington DC và xin kêu gọi quý vị đồng hương tại Georgia tham dự. Nếu quý vị nào muốn tham gia xin vui lòng liên lạc gắp ban tổ chức tại số 770-826-8879.