Về Bạc Liêu viếng cha Diệp ở Thánh đường Tắc Sậy

Nhà thờ Tắc Sậy xứ Bạc Liêu hay còn được khách hành hương gọi là Cha Diệp khi tim đến. Cha Diệp tức Linh mục Trương Bửu Diệp, bị giết vào trung tuần tháng 3 năm 1946 vì bênh vực cứu 70 giáo dân. 23 năm sau đó, hài cốt cha Diệp đươc cải táng vào trong khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy, nơi Ngài mục vụ trong 16 năm và là linh mục chánh sở thứ nhì của họ đạo Tắc Sậy. Tháng 3/2010, hài cốt Ngài lại được cải táng lần nữa cũng ở trong khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy và đây cũng là nơi người dân tìm đến như chỗ dựa tâm linh.