24/10/2015 | 0

Vatican không thay đổi quan điểm về người đồng tính

Vatican không thay đổi quan điểm về người đồng tính

Vatican. (Reuters) – Sau 3 tuần lễ thảo luận kín, hội đồng giám mục Vatican đã đồng ý giảm bớt cứng rắn đối với những cặp vợ chồng ly dị, nhưng vẫn kiên quyết lập trường đối với người đồng tính.

Kết quả cuộc họp Hội đồng Giám mục được Đức Giáo hoàng Francis chủ tạo được coi là chiến thắng của quan điểm bảo thủ, thất bại của những người muốn cải cách. Đức Hồng Y Christoph Schoenborn đã nói trong cuộc họp báo ngày Thứ Bảy rằng, trong tài liệu đồng thuận không có đề cập tới sự đồng tính. Nhưng, tài liệu đồng thuận là hy vọng quay trở lại nhà thờ của những cặp vợ chồng ly dị và tái kết hôn. Đức Hồng Y Schoenborn cho biết nhiều Giám mục trong số 270 Giám mục nói rằng đồng tính là vấn đề rất tế nhị tại quốc gia của họ.

Trong cuộc họp, các vị Giám mục Phi Châu đã mạnh mẽ phản đối dùng bất cứ chữ hay ngôn ngữ nào để đề cập tới người đồng tính. Đức Hồng y Schoenborn là một người cấp tiến, nói rằng tài liệu của Hội đồng Giám mục sẽ ảnh hưởng tới lời dạy của Giáo hội là hành động đồng tính mới tội lỗi. (Robert Vo)