Vật Giá Leo Thang Ở Florida Khiến Người Dân Lo Lắng

Vật giá leo thang,lạm phát tăng mạnh tại Hoa Kỳ cộng đồng người Việt Khắp nơi lo lắng. Với chủ trương của Nhạc Sĩ Trúc Hồ, cùng Ban Giám Đốc Đài Truyền Hình SBTN đến với Cộng Đồng Các nơi và các cơ sở thương mại của người Mỹ gốc Việt để tiềm hiểu và lắng nghe những trăn trở của họ trong thời buổi khó khăn này.  Phóng Viên Vũ Nhân SBTN đi dến nhều nơi tiếp xúc nhiều chủ nhân của các cơ sở thương mại cùa người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ để tìm hiểu và chia sẻ cảm nghĩ của họ.