Văn Việt cùng góp tiếng nói cho quyền tự do tư tưởng

Giải thưởng Văn Việt lần thứ hai do Văn đoàn Độc lập Việt Nam tổ chức, đã diễn ra tại Sài Gòn vào sáng ngày 3 tháng 3 năm 2017. Những nhà khởi xướng Văn đoàn Độc lập nói rằng những người viết văn tiếng Việt có trách nhiệm bằng ngòi bút của mình để thức tỉnh lương tri và bồi đắp đạo đức xã hội… Được biết, ban tổ chức đã gửi thư mời hai tổ chức hội nhà văn quốc doanh đến tham dự, nhưng họ đã từ chối. Lực lượng an ninh thường phục hiện diện bên ngoài buổi lễ ước khoảng trên chục người…