Văn phòng vận động tranh cử Harley for Congress thông báo về ngày trợ giúp điền đơn nhập tịch miễn phí

Văn phòng vận động tranh cử Harley for Congress thông báo về ngày trợ giúp điền đơn nhập tịch miễn phí

Văn Phòng Vận Động Tranh Cử của cựu Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (HarleyForCongress)  gửi lời mời các cư dân gốc Việt vùng Little Saigon ghi danh để được giúp đỡ miễn phí trong ngày trợ giúp điền đơn nhập tịch. Thời gian ghi danh là Thứ Bảy ngày 24 tháng 4 năm 2021, từ 10 giờ 00 sáng đến 1 giờ trưa, tại văn phòng Zippost 9353 Bolsa Ave. Suite J Westminster CA 92683.

Những người được trợ giúp bao gồm cư dân gốc Việt ở Vùng Little Saigon & lân cận, bao gồm các thành phố Westminster, Garden Grove, Midway City, Fountain Valley, Santa Ana, Huntington Beach, ưu tiên cho cư dân thuộc Địa Hạt 48.

Để cho việc điền đơn xin nhập tịch được nhanh chóng và chính xác, quí vị cần chuẩn bị đem theo những thông tin cá nhân sau đây trong ngày trợ giúp: chiều cao, cân nặng, thông tin về tình trạng hôn nhân, passport Việt Nam, thẻ xanh; nếu có giấy xin miễn hay giảm lệ phí, đem theo giấy tờ khai thuế, giấy tờ liên quan đến MediCal, food stamp; thông tin về cha mẹ (trong trường hợp cha mẹ là công dân Hoa Kỳ); những địa chỉ quí vị đã từng ở tại Hoa Kỳ trong 5 năm qua; thông tin về những nơi đã từng đi học, đi làm tại Hoa Kỳ trong 5 năm qua; thông tin cụ thể về những chuyến đi rời khỏi Hoa Kỳ hơn một ngày trong vòng 5 năm qua; thông tin về con cái.

Những ai có nhu cầu được trợ giúp hãy ghi danh trước ngày 20 tháng 4 2021 qua số điện thoại 310 985 0908 (Hưng Đoàn) và email hung@harleyforcongress.com