24/03/2015 | 5

Văn phòng Trung ương Đảng CSVN ngốn hàng ngàn tỷ tiền thuế dân

Văn phòng Trung ương Đảng CSVN ngốn hàng ngàn tỷ tiền thuế dân

Theo đó, Văn phòng Trung ương Đảng CSVN chi tiêu cao hơn hẳn trong bốn Văn phòng, gồm Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch Nước và Văn phòng Quốc hội. Trong năm 2014, Văn phòng Trung ương Đảng CSVN quyết toán sơ bộ 1,973 tỷ VND (98.6 triệu USD), gấp 10 lần Văn Phòng Chủ tịch Nước với 195.9 tỷ. Văn phòng Chính phủ CSVN có chi tiêu sơ bộ 1,290 tỷ VND.

Văn phòng Trung ương Đảng CSVN hiện nay có số nhân sự là 2895 người. Ngoài khoản tiền lương, tiền thưởng, thông tin tuyên truyền, hội nghị, chi đoàn ra, đoàn vào… còn có nhiều khoản chi khác. Văn phòng Trung ương Đảng CSVN năm 2014 đã chi viện trợ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 14,300 triệu VND.

Theo tác giả Nguyễn Văn Tuấn có bình luận trên mạng xã hội rằng: “Trong các ban trực thuộc trung ương Đảng CSVN, có 3 ban ngốn nhiều tiền nhất: Cục quản trị A (186.9 tỉ đồng), Cục QTTV (112 tỉ đồng), và Ban Tuyên giáo (109.4 tỉ đồng). Ngạc nhiên là nhất báo Nhân Dân, có ngân sách còn cao hơn cả Ban Nội chính. Hội đồng Lý luận cũng ngốn tiền ngân sách gần 31 tỉ đồng năm 2014.”

Cũng theo tác giả này, Văn phòng Trung ương Đảng CSVN chi tiêu cao hơn cả hai Đại học Quốc gia cộng lại. Năm 2014, Đại học Quốc gia tại Sài Gòn có dự toán là 833 tỉ đồng, Đại học Quốc gia Hà Nội 709 tỉ đồng.

Số tiền mà Văn phòng Trung ương Đảng CSVN chi tiêu là tiền lấy từ ngân sách nhà nước, do dân đóng thuế mà có, chứ không phải tiền do đảng viên CSVN đóng góp hay nhận từ các tổ chức khác tài trợ. Đây là điểm khác biệt giữa đảng CSVN với các đảng phái chính trị tại các nước dân chủ, tự do.

Đề án tinh giản biên chế, cắt chi tiêu ngân sách của Chính quyền CSVN không bao giờ có thể thực hiện được, bởi hệ thống hành chính phân chia 4 cấp cồng kềnh. Ngoài một lực lượng công an và quân đội, bên cạnh đó, ngân sách còn phải “nuôi” thêm Đảng CSVN và các tổ chức chân rết – như Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ

Người dân phải còng lưng ra đóng thuế để nuôi 1 đảng độc tài, để rồi chính đảng này lại quay lại cưỡi lên đầu, lên cổ, làm khổ người dân, nhưng vẫn bắt người dân phải biết “ơn đảng, ơn chính phủ”. Điều này là một nghịch lý trong một xã hội văn minh, tiến bộ.

Nhật Nam / SBTN