16/01/2020 | 0

Văn Phòng Giám sát cho rằng chính phủ Trump đã phạm luật khi giữ lại tiền viện trợ Ukraine

Văn Phòng Giám sát cho rằng chính phủ Trump đã phạm luật khi giữ lại tiền viện trợ Ukraine

AFP

Tin Washington DC – Theo bản tin của đài NBC News, vào thứ Năm, 16 tháng 1, Văn phòng giám sát chính phủ GAO đã công bố báo cáo cho rằng chính phủ Trump đã phạm luật khi giữ lại tiền viện trợ quân sự cho Ukraine. Báo cáo của GAO nói, vào mùa hè năm 2019, Phòng quản lý ngân sách OMB đã giữ lại tiền viện trợ quân sự cho Ukraine.

Luật pháp không cho phép tổng thống ưu tiên cho những mục tiêu chính trị của ông, và việc OMB giữ lại tiền đã vi phạm luật kiểm soát ngân quỹ Impoundment Control Act, gọi tắt là ICA. Việc đóng băng tiền viện trợ cũng không phải là một sự chậm trễ do thủ tục, do đó, GAO kết luận OMB đã phạm luật. Quyết định của GAO viết, Quốc Hội không cho phép tổng thống được quyền đơn phương giữ lại các khoản viện trợ đã được phê chuẩn. Nếu Tòa Bạch Ốc muốn giữ lại các ngân quỹ viện trợ, tổng thống cần phải thông báo với Quốc Hội và cung cấp lý do chi tiết để giải thích việc này. Đáp lại, phát ngôn viên của Phòng quản lý ngân sách OMB nói, cơ quan này chỉ sử dụng các quyền hạn được giao để bảo đảm rằng tiền thuế được sử dụng phù hợp với luật pháp và các ưu tiên của tổng thống. Một viên chức cấp cao của OMB nói, báo cáo của GAO cho thấy cơ quan này đang cố gắng tham gia vào cuộc tranh cãi của truyền thông trong thời gian gần đây.

Viên chức này nói, báo cáo của GAO nghĩa là mọi cơ quan chính phủ sẽ phải chi dùng các ngân quỹ mà họ có một cách nhanh nhất, mà không cần trải qua quá trình đánh giá phù hợp. Viên chức này thêm rằng, báo cáo của GAO đã cố tình diễn giải thêm yêu cầu pháp lý của đạo luật ICA, và việc tuân theo ý kiến này sẽ là vô trách nhiệm.

Mộc Miên