Văn phòng Dân biểu liên bang Harley Rouda sẽ tiếp tục duy trì văn phòng di động để giúp đỡ cử tri

Văn phòng Dân biểu liên bang Harley Rouda sẽ tiếp tục duy trì văn phòng di động để giúp đỡ cử tri

Theo thông cáo báo chí từ văn phòng dân biểu liên bang Harley Rouda (Địa Hạt 48), văn phòng tiếp tục duy trì văn phòng di động trợ giúp cử tri tại vùng Little Saigon ở địa điểm Zippost 9353 Bolsa Ave Suite J, thành phố Westminster. Văn phòng di động này hoạt động vào mỗi sáng Thứ Bảy, từ 10:00 sáng – 12:00 trưa, đã bắt đầu từ ngày 17 tháng 10, và sẽ duy trì đến ngày 14 tháng 11 2020.

Nhiều cử tri gốc Việt thuộc Địa Hạt 48 đã đến văn phòng di động để nhờ sự trợ giúp những vấn đề có liên quan đến các cơ quan liên bang. Những vấn đề cử tri gốc Việt hay gặp nhất trong thời gian qua là việc chưa nhận được tiền trợ giúp liên bang do đại dịch COVID-19 từ IRS (1,200 Mỹ Kim); kế đến là vấn đề về medicare, quyền lợi cựu chiến binh, visa…

Một số cử tri không thuộc Địa Hạt 48 của Dân Biểu Harley Rouda đến với văn phòng di động sẽ được giới thiệu đến với những văn phòng dân biểu liên bang phục vụ cho địa hạt của họ, như văn phòng Dân Biểu Alan Lowenthal, Dân Biểu Lou Correa. Những cử tri nhờ trợ giúp những vấn đề thuộc trách nhiệm tiểu bang cũng sẽ được giới thiệu đến những văn phòng dân cử tiểu bang tương ứng. (BBT)