05/11/2020 | 17

Văn phòng chiến dịch tranh cử Tổng Thống Trump đệ đơn kiện yêu cầu Pennsylvania, Michigan và Georgia cho phép họ tiếp cận những nơi kiểm phiếu

Văn phòng chiến dịch tranh cử Tổng Thống Trump đệ đơn kiện yêu cầu Pennsylvania, Michigan và Georgia cho phép họ tiếp cận những nơi kiểm phiếu

Ảnh: Reuters

Vào thứ tư (ngày 4 tháng 11), văn phòng Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã đệ đơn kiện hôm tại Pennsylvania, Michigan và Georgia, đặt nền tảng cho việc tranh chấp pháp lý tại các tiểu bang chiến trường khi Tổng thống đương nhiệm đang tụt lại đằng sau đối thủ Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc chiến đến 270 phiếu Đại cử tri đoàn cần thiết để giành quyền kiểm soát Tòa Bạch Ốc.

Các đơn kiện mới, yêu cầu các tiểu bang cho phép những người theo dõi từ văn phòng chiến dịch tiếp cận tốt hơn đến các địa điểm giải quyết và đếm phiếu, đồng thời nêu lên những lo ngại về các lá phiếu khiếm diện.

Văn phòng chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cũng đang tìm cách can thiệp vào một vụ kiện tại Tối Cao Pháp Viện Pennsylvania liên quan đến việc liệu các lá phiếu nhận được trong vòng ba ngày sau cuộc bầu cử có được tính hay không.

Các hành động này tiết lộ một chiến lược pháp lý mà Tổng thống Trump đã nhắc đến trong nhiều tuần qua, đó là ông sẽ tấn công tính toàn vẹn của tiến trình bỏ phiếu ở các tiểu bang quan trọng sẽ tước đi nhiệm kỳ thứ hai của ông nếu thất bại. Văn phòng chiến dịch của ông cũng thông báo rằng họ sẽ yêu cầu kiểm phiếu lại ở Wisconsin, một tiểu bang mà hãng thông tấn AP đã dự đoán sẽ thuộc về ông Biden vào chiều thứ Tư.

Người quản lý chiến dịch Bill Stepien cho biết “có sự bất thường ở một số quận của Wisconsin,” mà không cung cấp chi tiết cụ thể. Các viên chức bầu cử vẫn tiếp tục kiểm phiếu trên toàn quốc, một tiến trình bình thường vào ngày sau khi bỏ phiếu.

Không giống như những năm trước, các tiểu bang đang phải đối mặt với số lượng bỏ phiếu qua thư cao kỷ lục do lo ngại về việc bỏ phiếu trực tiếp trong thời kỳ đại dịch. Ít nhất 103 triệu người đã bỏ phiếu sớm, bằng thư hoặc trực tiếp, chiếm 74% tổng số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. (BBT)