Văn phòng Chánh lục sự Hugh Nguyễn mở lại dịch vụ kết hôn trực tuyến

Văn phòng Chánh lục sự Hugh Nguyễn mở lại dịch vụ kết hôn trực tuyến

Văn phòng Chánh lục sự Hugh Nguyễn sẽ tiếp tục tổ chức dịch vụ kết hôn trực tuyến cho người dân theo hình thức đặt hẹn bắt đầu từ ngày 18 tháng Giêng năm 2022 để giúp các cặp không muốn đến văn phòng. Dịch vụ này giúp giảm bớt tình trạng tụ tập đông người tại văn phòng và giúp các cặp vợ chồng giảm thiểu nguy cơ nhiễm COVID-19, đồng thời cho phép họ nhận được dịch vụ kết hôn một cách thoải mái và an toàn từ chính ngôi nhà của họ.

Theo thông cáo báo chí của Văn Phòng Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn cho biết, dịch vụ kết hôn trực tuyến cũng hướng tới việc giúp đỡ lực lượng cấp cứu và quân nhân nhằm giúp họ có thể dễ dàng hoàn thành thủ tục mà không gặp trở ngại do lịch trình bận rộn.

Văn phòng tổ chức dịch vụ kết hôn trực tuyến từ 8:30 sáng đến 4:00 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ ngày lễ. Lịch hẹn có giới hạn về số lượng người ghi danh và phục vụ theo nguyên tắc “đến trước, làm trước”.

Các cặp vợ chồng phải trả lệ phí để lãnh giấy ghi danh kết hôn và được thực hiện các nghi thức kết hôn hợp pháp trong buổi hẹn. Để nộp tờ khai ghi danh kết hôn và đặt lịch hẹn, các cặp vui lòng truy cập vào trang mạng https://cr.ocgov.com/portal_OC/emarriagescheduler/. để ghi danh. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi vào số (714) 834-2500 hoặc truy cập trang OCRecorder.com.