Văn nghệ mừng Xuân tại Worcester – Massachusetts

Hằng năm, lễ hội mừng Xuân lại được tổ chức tại thành phố Worcester – Massachusetts. Năm nay, lễ hội được tổ chức tại hội trường của trường North High School. Tuy năm nay lễ hội được tổ chức nhỏ lại trong hội trường, nhưng những nghi thức truyền thống vẫn được diễn ra đầy đủ và chương trình văn nghệ cũng rất phong phú. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.