ADS

Văn nghệ gây quỹ tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang ở Portland

Phóng sự đêm Văn nghệ gây quỹ trường Giáo lý-Việt ngữ La Vang với Chủ đề: “ Trường Em “ được Giáo xứ Đức Mẹ La Vang tổ chức tại Hội trường Holiday Inn, thành phố Portland. Kính mời khán thính giả theo dõi phóng sự sau đây.

Bài Liên Hệ