Văn nghệ gây quỹ tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang ở Portland

Phóng sự đêm Văn nghệ gây quỹ trường Giáo lý-Việt ngữ La Vang với Chủ đề: “ Trường Em “ được Giáo xứ Đức Mẹ La Vang tổ chức tại Hội trường Holiday Inn, thành phố Portland. Kính mời khán thính giả theo dõi phóng sự sau đây.