Văn nghệ gây quỹ cho đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi

Ngày Chủ Nhật 16/08/15, chương trình văn nghệ gây quỹ và xổ số để yểm trợ cho đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi đã được tổ chức tại thành phố Houston, Texas. Phóng viên Vũ Nhân ghi nhận có rất đông các quý đồng hương, quý đại diện cho các hội đoàn, tôn giáo, đoàn thể, cộng đồng, tổ chức đấu tranh, cơ quan truyền thông báo chí tại địa phương và các nơi về tham dự. Mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh và lắng nghe những tâm tình của một số vị khách tham gia chương trình trong phóng sự sau đây.