Văn nghệ gây quỹ Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH tại New Jersey

Vào lúc 7 giờ tối ngày 5/11, Cộng Đồng Việt Nam Tự Do New Jersey tổ chức văn nghệ: ” Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH” gây quỹ giúp thương phế binh VNCH còn kẹt lại quê nhà tại hội trường nhà xứ Christ The King Parish, Hillside, New Jersey. Mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh sau đây.