Home Tin Tức Việt Nam Vận động thành lập văn đoàn Việt Nam độc lập

Vận động thành lập văn đoàn Việt Nam độc lập

Việt Nam.
Hôm 3 tháng 3, 2014, sáu mươi mốt nhà thơ, nhà văn Việt Nam trong nước và hải ngoại đã ký tên vào danh sách ban vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam. Đứng đầu danh sách này là nhà văn Nguyên Ngọc. Người ta còn thấy có các văn nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam như Bùi Minh Quốc, Hà Sĩ Phu, Mai Thái Lĩnh, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang Lập, Tiêu Dao Bảo Cự… Một số văn nghệ sĩ ở hải ngoại góp mặt trong danh sách này như Vũ Thư Hiên ở Pháp, Phan Tấn Hải ở Hoa Kỳ, Nam Dao ở Canada, Lê Minh Hà ở Đức…
Thư ngỏ vận động thành lập cho rằng Văn đoàn Độc lập Việt Nam là một tổ chức xã hội dân sự, ái hữu nghề nghiệp, hoàn toàn độc lập với mọi hệ thống, tổ chức và thiết chế trong và ngoài nước. Hoạt động của Văn đoàn bao gồm việc tương trợ, đoàn kết giữa người viết văn tiếng Việt trong và ngoài nước; nâng cao nghề nghiệp, thúc đẩy sáng tạo cá nhân, khuyến khích đổi mới trong sáng tác và nghiên cứu phê bình văn học, ngôn ngữ; bảo vệ mọi quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng, hợp pháp của hội viên, đặc biệt là quyền tự do sáng tác, công bố tác phẩm, cũng như quyền tự do tiếp cận tác phẩm văn học của mọi người. Thư ngỏ cho rằng, cần phải phục hưng nền văn hoá bị suy thoái nghiêm trọng tại Việt Nam kể từ sau năm 1975 cho đến nay. – S. Châu